,, Łąka " - opowieść ruchowa, proszę aby rodzic opowiadał to, co dzieje się na łące a dziecko wyraża to ruchem, np. świeci słońce, pszczoły fruwają z kwiatka na kwiatek, wieje wiatr, rosną kwiaty, skaczą żaby, fruwają motyle, maszerują mrówki, brodzi bocian, itp.