Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 2 za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych:

P2_SF2019 (3.53 MB)