Zespół Przedszkolny nr 1

Malczewskiego 31  

80-107 Gdańsk           

           

Email: sekretariat@zp1.edu.gdansk.pl
Strona www: zp1.edu.gdansk.pl/pl