Deszczowa muzyka
Nagranie dostępne - YouTube na kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=d-FFl2LkL9o
Materiały potrzebne do zabawy: gazety, torebki foliowe, plastikowe butelki.
Rodzic przygotowuję i puszcza dziecku nagrania burzy oraz muzyki ilustrowanej odgłosami wiatru i
deszczu. Dziecko uważnie słucha i próbuje określić oraz nazwać usłyszane zjawiska. Następnie z pomocą
gazet, folii, plastikowych butelek próbujemy wspólnie z dzieckiem wydobyć podobne odgłosy. Po
eksperymentowaniu z dźwiękami spróbujcie stworzyć orkiestrę oraz zilustrować dźwiękiem krótkie
opowiadanie.
Rodzic opowiada:
Wyobraź sobie, że zaczął padać deszcz: kap, kap, kap (dzieci stukają rytmicznie palcami),
deszczowych kropli jest coraz więcej (szybciej stukają kilkoma palcami o swój przedmiot).
I zerwał się wiatr (pocierają jednym końcem gazety o drugi lub szeleszczą folią).
Deszcz zmienił się w ulewę i burzę (w jednej dłoni trzymają gazetę, a drugą, wyprostowaną, uderzają w
gazetę lub stukają przedmiotem o dłoń)
Zobaczyliśmy błyskawicę (energicznie rozrywają gazetę lub uderzają przedmiotem o podłogę),
a zaraz potem słychać było grzmot (mocno miażdżą gazetę, folię, butelkę).
Wiatr (pocierają rękę zgniecionym kawałkiem gazety) ucichł i wyjrzało słońce (podnoszą przedmiot,
jakby wschodziło słońce).