15 marca 2024 roku o godz. 16:00 zakończyła się rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. "zerówek" oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych rok szkolny 2024/2025. 
27 marca 2024 roku o godz. 15:00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji – publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
W celu sprawdzenia do jakiego przedszkola lub szkoły podstawowej dziecko zostało zakwalifikowane, należy zalogować się, aby zweryfikować dane w systemie rekrutacyjnym lub skorzystać z informacji umieszczonej na listach wywieszonych w placówkach, do których został złożony wniosek o przyjęcie. 
Od 3 kwietnia 2024 roku od godz. 08:00 do 10 kwietnia 2024 roku do godz. 16:00, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 
Można to zrobić na trzy sposoby: 
 1. osobiście – zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę,
 2. elektronicznie jako załącznik – wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wstawić jako załącznik i wysłać poprzez witrynę kandydata, 
 3. elektronicznie – podpisać potwierdzenie woli profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłać poprzez witrynę kandydata. 
Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka w danej placówce w ww. terminie będzie potraktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. 
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 12 kwietnia br. o godz. 15:00.
  UWAGA: Aplikacja nie działa poprawnie na telefonach komórkowych.

  Przypominamy, że nie działają loginy i hasła z lat poprzednich w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

  Wykaz jednostek oświatowych

  Obwody gdańskich szkół podstawowych