O NAS - Przedszkole nr 2

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU
Przedszkole 2 i 22

Zespól Przedszkolny nr 1 mieści się w Gdańsku – Siedlcach, przy ulicy Malczewskiego 31. Składa sie z dwóch przedszkoli (Przedszkole 2 oraz Przedszkola 22). Posiadają status przedszkoli publicznych. Organem prowadzącym jest Gmina Gdańsk. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Przedszkole 2 mieści się w trzypiętrowym budynku, zaadoptowanym na potrzeby oświatowe. Przedszkole 22 miesci sie na parterze bloku w zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach. Każdy oddział posiada własną salę dydaktyczną i łazienkę. Ćwiczenia rytmiczne i ruchowe prowadzone są w sali gimnastycznej. Placówki posiadają własne kuchnię. Budynki otaczają: ogrody z placem zabaw, które wyposażone są w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych na powietrzu.

Przedszkole 2 posiada 5 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 125 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkol 22 posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 100 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat.  Nad każdą grupą opiekę sprawują dwie nauczycielki, pracujące zamiennie. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola od trzeciego roku życia. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, opracowanej przez MEN oraz własnych programach edukacyjnych: adaptacyjnym, kulturalnym „Poznaję, uczę się i tworzę” oraz na programie interioryzacji wartości moralno – społecznych „W przedszkolu dorastam i dojrzewam”. W przedszkolu realizowane są własne projekty edukacyjne:

 • "Jesteśmy częścią Europu"
 • "Pracowite pszczółki"
 • "Oto Hałabała! Zna go Polska cała"
 • "Przedszkolny Fahrenheicik"
 • "Mali przyjaciele lasu"

Przedszkole ścisłe współpracuje ze środowiskiem lokalnym, współrealizując proponowane przedsięwzięcia i programy:

 • Wszystko, co musisz wiedzieć o wszawicy – we współpracy z e Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
 • Gdański Program Edukacji Kulturalnej
 • Gdańska Akademia Przedszkolaków
 • Autochodzik – gotowi do drogi – realizowany wspólnie z Fundacją CREDU
 • Elementarz Finansowy – we współpracy z Bankiem Millennium
 • Przedszkolne i szkolne ogródki jako istotny element rozwoju i edukacji dzieci. Teoria i praktyka w odniesieniu do przykładów z kraju i ze świata – we współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni
 • Program Edukacji Morskiej – prowadzony przez Muzeum Morskie.

Wspierając rodziców w wychowaniu dzieci współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Gdańsku oraz Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka.

W ramach zajęć dodatkowych dzieci cztero, pięcio i sześcioletnie mogą uczestniczyć w terapii logopedycznej, gimnastyce korekcyjnej, uczyć się języka angielskiego i rozwijać zainteresowania taneczne. W tym czasie trzylatki odpoczywają.

W przedszkolu działa Rada Rodziców. Dzięki gromadzonym przez nią funduszom wychowankowie regularnie uczestniczą w organizowanych w placówce koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, festynach, imprezach i wycieczkach.

Koszt opłaty za pobyt dziecka w czasie od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00 wynosi 1 zł za jedną godzinę.

Koszt dziennego wyżywienia (trzy posiłki) wynosi 10 zł.

Sale Przedszkola nr 2

Sala Gr. I_! Sala Gr. I_2 Sala Gr. II_2 Sala Gr. II_2

Sala Gr. III_1 Sala Gr. III_2 Sala Gr. IV_1 Sala Gr. IV_2 Sala Gr. V_1 Sala Gr. V_2

powrót do góry