O NAS - Przedszkole nr 2

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU
"Bursztynowa Jedyneczka"
Przedszkole 2 i 22

Zespół Przedszkolny nr 1 mieści się w Gdańsku – Siedlcach, przy ulicy Malczewskiego 31. Składa sie z dwóch przedszkoli (Przedszkole 2 oraz Przedszkole 22). Obie placówki posiadają status przedszkoli publicznych. Organem prowadzącym jest Gmina Gdańsk. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Przedszkole nr 2 mieści się w trzypiętrowym budynku, zaadoptowanym na potrzeby oświatowe. Przedszkole nr 22 miesci sie na parterze bloku w zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach. Każdy oddział posiada własną salę dydaktyczną i łazienkę. Ćwiczenia rytmiczne i ruchowe prowadzone są w sali rytmicznej. Placówki posiadają własne kuchnie. Budynki otaczają: ogrody z placem zabaw, które wyposażone są w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych na powietrzu.

Przedszkole nr 2 posiada 5 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 125 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole nr 22 posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 100 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat.  Nad każdą grupą opiekę sprawują dwie nauczycielki, pracujące zamiennie. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola od trzeciego roku życia. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN oraz własnych programach i projektach edukacyjnych.

Przedszkole ściśłe współpracuje ze środowiskiem lokalnym, współrealizując proponowane przedsięwzięcia i programy.

Wspierając rodziców w wychowaniu dzieci współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Gdańsku oraz Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka.

Na terenie obu placówek dzieci uczestniczą w terapii logopedycznej, gimnastyce korekcyjnej, uczą się języka angielskiego, rozwijają zainteresowania muzyczne, taneczne i sportowe.

W każdym z przedszkoli działa Rada Rodziców. Dzięki gromadzonym przez nią funduszom wychowankowie regularnie uczestniczą w organizowanych w placówce koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, festynach, imprezach i wycieczkach.

Koszt opłaty za pobyt dziecka w czasie od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00 wynosi 1 zł za jedną godzinę.

Koszt dziennego wyżywienia (trzy posiłki) wynosi 11 zł.

  

    

powrót do góry