Z dniem 01.09.2021 połączone w zespół zostają Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 22. W dniu wczorajszym ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora zespołu.

W załączeniu: dokumenty dot. utworzenia zespołu i ogłoszenie o konkursie.