,, Liczymy zabawki " - zapraszam dzieci do zabawy w liczenie swoich zabawek. Określanie, których jest więcej, których mniej, o ile więcej, o ile mniej a może niektórych jest tyle samo.