Ćwiczenie: “maszyna” x10, „motyl”x 5 z dwoma zmianami.