Za każde poprawnie wykonane zadanie dziecko otrzymuje punkt.