,, Mój kolega - moja koleżanka " - proszę, aby dzieci wykonały rysunek kredkami ołówkowymi i zachęcam do zamieszczenia pracy na bloogu przedszkola.