Próby zaśpiewania i zapamiętania I zwrotki piosenki:„ Kle, kle, boćku ”.
Nagranie dostępne - YouTube na kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM

Kle-kle boćku, kle-kle,
Witaj nam bocianie,
Wiosna ci szykuje,
Wiosna ci szykuje,
Żabki na śniadanie.
Kle-kle boćku, kle-kle,
Usiądź na stodole,
Chłopcy ci szykują,
Chłopcy ci szykują
Gniazdo w starym kole.
Kle-kle boćku, kle-kle,
witamy cię radzi,
Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz.