,, Wiosenne kwiaty '' - wiersz

Już kwiaty zakwitły
w ogrodach i na łąkach.
Mówią o tym, że zakwitły
czas wiosny i słonka.
I szepczą:,, Będziemy rosnąć ładnie,
jeśli deszczyk na nas spadnie ''.


,, Świeci słoneczko '' - piosenka

1. Świeci słoneczko złote,
wieje wiosenny wiatr
i każdy ma ochotę
wędrować sobie w świat.

2. Świeci słoneczko jasne,
pada wiosenny deszcz.
Urosną śliczne kwiatki
my urośniemy też.