,, Straż pożarna " - wiersz

Bije dzwon na alarm, już śpieszą strażacy.
Czasem w nocy ze snu, czasem w dzień do pracy.
Śpieszą na ratunek: tam płonie zagroda!
Gra trąbka, a czerwień lśni na samochodach.
Pierwsi na miejscu, choćby szmat był drogi.
Pryska woda z węża, syczy żar i ogień.
Gaśnie groźny pożar, dym ku niebu pnie się.
Dzielna straż pożarna ludziom pomoc niesie.

,, Rosną sobie kwiatki " - piosenka

1. Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
maki, chabry i rumianki pachnące,
maki, chabry i rumianki pachnące.

2. Nazbieramy kwiatków, kwiateczków,
kwiateczków, nazwijamy, nasplatamy
wianeczków, nazwijamy, nasplatamy
wianeczków.

3. Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
uściskamy, ukochamy bez miary,
uściskamy, ukochamy bez miary.