6:00 - otwarcie placówki

6:00-7:00 - zbiorka dzieci w sali grupy 2

7:00 - przejście dzieci ze swoimi nauczycielkami do swoich sal

7:00-8:00 - zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

8:00 - śniadanie i zamknięcie drzwi placówki

8:15-10:00 - zajęcia prowadzone przez nauczycielki oraz zajęcia dodatkowe wybrane przez Rade Rodziców

10:00-11:00 - spacery oraz zabawy na placu zabaw

11:00- 11:30 - obiad i przygotowania do drzemki

11:30-13:45 - drzemka

13:45-14:00 - pobudka i przygotowania do podwieczorku

14:00 - podwieczorek

14:15-  zabawy swobodne i rozpoczecie rozchodzenia sie dzieci do domów

16:00 -  zbiorka dzieci w sali grupy 2

17:00 - zamknięcie placówki