Eksperymentujmy wspólnie z dziećmi. Zapoznając dzieci z pojęciem pojemności naczyń należy
umożliwić im samodzielne eksperymentowanie, porównywanie, ocenianie pojemności – najpierw "na
oko", a potem przez przelewanie płynów. Bardzo ważna jest przy tym rozmowa. Skierowanie uwagi
dzieci we właściwe miejsce, skłanianie do namysłu, porównanie i wyprowadzenie wniosku.
Przykłady:
1. Dwie takie same butelki. Odmierzamy takie same proporcje wody. Wlewamy wodę do butelek. Jedna
stoi pionowo, drugą układamy w poziomie. Obserwujmy i wyciągajmy wnioski.
2. Kilka butelek takiej samej pojemności, do których wlewamy różne ilości wody. W których butelkach
jest więcej wody, a w których najmniej? Ile kubków wody mieści się w butelce?