,, Portret mojej rodziny " - zachęcam dzieci do wykonania rysunku swojej rodziny i umieszczenie go w widocznym miejscu. Zadowolenie z wykonanej pracy i otrzymanej pochwały od bliskich.