Dziecko tańczy w rytmie ulubionej muzyki. Kiedy muzyka cichnie, dziecko musi wykonać polecenie
wydane przez rodzica, np.:
Stań obok stolika.
Stań przy oknie.
Usiądź na krześle.
Stań przed drzwiami.
Usiądź pod stołem.
Stań za krzesłem.
Następnie polecenia rodzicom wydają dzieci.