Wiosenna gimnastyka – zabawa ruchowa z krążeniem rąk – rozwijanie sprawności fizycznej.
Dobierzcie się w pary z rodzicem lub rodzeństwem i stańcie naprzeciwko siebie. Wykonujcie
wyprostowanymi rękami obszerne krążenia. Krążenia rąk mogą być: wolne lub szybkie, symetryczne lub
asymetryczne, – w przód lub w tył. W czasie krążenia dzieci naśladujcie wiejący wiatr, szumiąc szszsz...
: głośno, cicho, wolno, szybko itp.