Wystarczy zszyć albo spiąć ze sobą kartki papieru A4 tak, żeby stworzyć książkę.
Podpisać imieniem i nazwiskiem swojego dziecka. Teraz kolej na dziecko, które musi wymyślić i
narysować historię w obrazkach. Następnie opowiedzieć. Na koniec nadajemy tytuł i gotowe.