Drwal

Drwal siekierą rąbie drzewo.

Wióry lecą w prawo, w lewo.

Gdy już drzewo się przewróci,

drwal do domu wróci.

Drwal już rąbie drugie drzewo,

Wióry lecą w prawo, w lewo.

Gdy to drzewo się przewróci,

drwal do domu wróci.


1. i 2. Dziecko uderza lekko, rytmicznie krawędzią wyprostowanej dłoni w podstawę
wyprostowanego kciuka drugiej dłoni.

3. Zamyka kciuk drzewo się przewróciło.

4. Kroczy palcem wskazującym i środkowym po przedramieniu, od łokcia w stronę dłoni.

5. i 6. Uderza rytmicznie krawędzią dłoni w podstawę palca wskazującego drugiej dłoni.

7. Zamyka palec wskazujący.

8. Kroczy dwoma palcami po przedramieniu drwal wraca do domu.

Zabawę można powtórzyd pięd razy, za każdym razem „ścinając” inny palec. Można również powiedz