,, Zabawy na powietrzu " - zachęcam dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu z wykorzystaniem własnego sprzętu lub sprzętu na placu zabaw.