Ćwiczenia narządów mownych na pionizację języka. Ćwiczenia nadają się dla każdej grupy wiekowej i są doskonałe dla dzieci nie wymawiających takich głosek jak L, R, albo głoski SZ, Ż, CZ i DŻ.